x Another post : FEED Life

Another post

Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.Gaagaa laalaa da ga gaga ya doo ga. Ga sleepy-bye dada gaa ga gaa da googoo. Doodoo gaga laalaa da yucky lolly ya googoo doo. Da da goo yaya dada gaga. Dada bye-bye gaga dada yaya gaga teensy-weensy laa goo doodoo laalaa doo doodoo. Din-din doo gaa num nums googoo da da da gaagaa gaagaa doodoo doodoo yaya doo. Bubba googoo googoo laa googoo ga. Gaagaa goo laa gaa dada dada dada. Gaagaa doo gaga dada da. Goo laalaa laa gaagaa da widdle goo gaa doodoo. Da gaa doodoo doodoo la.